Archives for;

ตัวเลือกในการฝากเงินและถอนเงิน

EXNESS

เรทติ้งเฉลี่ย
เรทติ้ิ้งไม่ได้คะแนน
EXNESS (CY) Ltd. EXNESS (VC) Ltd. ข้อดี (มาจากคำอธิบายของโบรกเกอร์) ทั่วไป Exness มีบริการถอนเงินทันที ฝากและถอนเงินได้มากกว่า 35 วิธี และ 0% คอมมิชชั่น เงินฝากเแรกเข้าในระดับที่ต่ำสุดสำหรับบัญชี Mini ก็คือ: 1 เหรียญสหรัฐ เงินหรือสิ่งตอบแทนของคู่ค้าสามารถถอนได้ทันทีทุกเมื่อ อ่านต่อไป →

LiteForex

เรทติ้งเฉลี่ย
เรทติ้ิ้งไม่ได้คะแนน
LiteForex Investment Limited, Inc. (reg. #63888) ข้อดี (มาจากคำอธิบายของโบรกเกอร์) ทั่วไป มุ่งเน้นบริการลูกค้า 10 ปีในตลาด LiteForex มีตัวแทนใน 216 ประเทศ LiteForex การลงทะเบียนจะใช้เวลาประมาณ 3 นาทีเท่านั้นและเงินฝากเริ่มต้นที่ต่ำ มีสภาพคล่องสูง ให้บริการเทคโนโลยีเหล่านี้ในบัญชี ECN กระบวนการของคำขอถอนเงินอัตโนมัติเพิ่มความรวดเร็วเร็วในกระบวนการของการถอนเงินทุนและลดระยะเวลาการรอคอยกระบวนการร้องขอ อ่านต่อไป →