Archives for;

บริษัทฟอเร็กซ์โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนในยุโรปทั้งหมด

 

 

  • ข้อมูลเกี่ยวกับ MiFID
    • MiFID (The Markets in Financial Instruments Directive) คือกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ให้การควบคุมที่สอดคล้องกับการบริการด้านการลงทุนในทั้ง 31 ประเทศของเขตเศรษฐกิจยุโรป (ทั้ง 28 สมาชิกสหภาพยุโรปรวม ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์ และลิกเตนสไตน์)
    • MiFID จะกำหนดกรอบรายละเอียดสำหรับตัวบทกฎหมาย
    • MiFID จะต้องถูกปฏิบัติตามโดยทุกประเทศในเขตเศรษกิจยุโรป
  • ระเบียบหนังสือเดินทาง: บริษัทที่อยู่ในประเทศใต้การควบคุมของ MiFID สามารถให้บริการให้แก่พลเมืองในประเทศอื่นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปได้
    • บริษัทที่ควบคุมโดย MiFID จะได้รับอนุญาตจากในประเทศของตัวเอง เมื่อบริษัทได้รับอนุญาต จะสามารถใช้หนังสือเดินทางของ MiFID เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในสหภาพยุโรปได้ การบริการจะถูกควบคุมโดยสมาชิกในเขตประเทศนั้นๆ

 

EXNESS

เรทติ้งเฉลี่ย
เรทติ้ิ้งไม่ได้คะแนน
EXNESS (CY) Ltd. EXNESS (VC) Ltd. ข้อดี (มาจากคำอธิบายของโบรกเกอร์) ทั่วไป Exness มีบริการถอนเงินทันที ฝากและถอนเงินได้มากกว่า 35 วิธี และ 0% คอมมิชชั่น เงินฝากเแรกเข้าในระดับที่ต่ำสุดสำหรับบัญชี Mini ก็คือ: 1 เหรียญสหรัฐ เงินหรือสิ่งตอบแทนของคู่ค้าสามารถถอนได้ทันทีทุกเมื่อ อ่านต่อไป →

RoboForex

เรทติ้งเฉลี่ย
เรทติ้ิ้งไม่ได้คะแนน
ROBOFOREX LP, reg.#2538375 ข้อดี (มาจากคำอธิบายของโบรกเกอร์) ทั่วไป การดำเนินการสั่งแบบทันที บัญชีซื้อขาย 6 ประเภท ไม่กำหนดเงินฝากขั้นต่ำ อ่านต่อไป →