Archives for;

บริษัทฟอเร็กซ์โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนใน FCA (สหราชอาณาจักร)

สถานะบริษัทใน FCA ที่ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ EEA

 • ได้รับอนุญาตจาก EEA – บริษัทที่ให้บริการทางการเงินในเขตเศรษฐกิจยุโรป ที่มี “หนังสือเดินทาง” ที่สามารถให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการในสหราชอาณาจักรหรือในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปอื่นๆ ตามที่กฎระเบียบของหนังสือเดินทางได้กำหนดไว้ บริษัทที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปสามารถเสนอบริการให้แก่พลเมืองในประเทศอื่นในเขตเศรษฐกิจยุโรปด้วยกันได้
  • เขตเศรษฐกิจยุโรป รวมไปถึงรัฐสหภาพยุโรป ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์ และลิกเตนสไตน์ บริษัทจะอยู่ใต้การควบคุมในประเทศของตัวเอง และจะต้องมีมาตราฐานตามที่ได้ตกลงไว้ในทุกประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป
  • บริษัทภายใต้การควบคุมของเขตเศรษฐกิจยุโรปสามารถเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่สหราชอาณาจักร โดยจะเขียนรายละเอียดลงในหนังสือเดินทางในส่วนที่บันทึกว่าเป็นผู้ให้บริการทางเงินที่ได้จดทะเบียนแล้ว
  • โบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตในเขตเศรษฐกิจยุโรปนั้นจะจดทะเบียนกับ FCA แต่อยู่ภายใต้การควบคุมของในแต่ละประเทศที่ตั้งอยู่
 • การจดทะเบียน(ควบคุมโดย FCA ในสหราชอณาจักร) – บริษัทที่ได้รับการอนุญาตจาก FCA ให้ดำเนินงานภายใต้ข้อกำหนด ถ้าบริษัทที่ให้บริการทางการเงินตั้งอยู่ในประเทศที่ไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ยังสามารถให้การบริการได้ในสหราชอาณาจักรได้ แต่จะต้องได้รับการอนุญาตโดย FCA และจะปรากฏในการลงทะเบียนการให้บริการทางการเงินว่า “ได้รับอนุญาต”
  • โบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต คือโบรกเกอร์ที่อยู่ใต้การควบคุมโดย FCA สหราชอาณาจักร

ดูข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติที่ได้รับการจดทะเบียนการบริการทางเงินเพิ่มเติมได้ที่นี่

http://www.fca.org.uk/firms/systems-reporting/register/use/foreign-firms

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ FSA และ FCA, PRA

 • องค์กรกำกับการดูแลทางการเงิน (The Financial Services Authority; FSA) เป็นองค์กรกึ่งตุลาการ ทำหน้าที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงินในสหราชอาณาจักร ระหว่างปี ค.ศ. 2001 ถึง 2003
 • ในปี ค.ศ. 2013 ได้แยกเป็น 2 องค์กรกำกับดูแล คือ The Financial Conduct Authority (FCA, www.fca.org.uk) และ the Prudential Regulation Authority (PRA, www.bankofengland.co.uk).
  • FCA กำกับดูแลบริษัทที่ให้บริการทางเงิน และรักษาสเถียรภาพของตลาดการเงินในสหราชอาณาจักรโดยมุ่งเน้นควบคุมการดำเนินงานทั้งบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่เป็นรายย่อย และรายใหญ่ FCA เป็นบริษัทจำกัด
  • PRA เป็นบริษัทจำกัดถือหุ้นทั้งหมดโดยธนาคารแห่งอังกฤษ มีหน้าที่ออกกฎระเบียบที่รัดกุม และควบคุมดูแลธนาคาร, สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการเคหะ, เครดิตยูเนี่ยน, บริษัทประกัน และบริษัทลงทุนรายใหญ่ PRA จะกำหนดมาตราฐาน และดูแลควบคุมสถาบันทางการเงินในขนาดเล็ก

 

ข้อกำหนดสำหรับโบรกเกอร์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ FCA

 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของธนาคารที่รับฝากเงินของลูกค้า ธนาคารต้องได้รับการอนุมัติจาก FCA
 • บัญชีของลูกค้าจะถูกแยกออกมาจากบัญชีของบริษัท เงินของลูกค้าจะไม่ถูกนำมาใช้จ่ายเป็นทรัพย์สินในบริษัท แม้บริษัทล้มละลาย
 • ส่งรายงานการเงินให้แก่ FCA อย่างสม่ำเสมอและได้รับการตรวจสอบประจำปี

อำนาจของ FCA

 • ตั้งกฎระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าทางการเงิน
 • กำหนดมาตราฐานขั้นต่ำ และข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • ตรวจสอบองค์กรและบุคคล
 • สั่งห้ามผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ถึงหนึ่งปี ในขณะที่พิจารณาการสั่งห้ามที่ไม่มีกำหนด
 • ให้คำแนะนำแก่บริษัทให้เพิกถอน หรือปรับเปลี่ยนการโฆษณาได้ในทันที เมื่อพบการเผยแพร่ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ระบบคุ้มครองเงินฝาก (The Financial Services Compensation Scheme; FSCS) 

 • FSCS คือองค์กรอิสระ และมีกองทุนก้อนสุดท้ายให้ลูกค้าของบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้บริการทางการเงิน
 • FSCS ครอบคลุมถึงการเรียกร้องกับบริษัทที่ล้มละลายและไม่สามารถจ่ายเงินที่ถูกเรียกร้องได้
 • ข้อจำกัดการชดเชยในตลาดฟอเร็กซ์: ลูกค้าจะได้รับ 100% ของ £30,000 แรก และ 90% ของ £20,000 ต่อมา และมากถึง £48,000
 • FSCS ได้ทุนจากการเรียกเก็บภาษีในบริษัทภายใต้การควบคุมของ FCA

ลงทะเบียน FCA – ป้องกันตนเองจากโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ระวังบริษัทเลียนแบบ (กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจาก FCA)

ถ้าคุณทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (FOS) หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (FSCS) หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม เกี่ยวกับการลงทะเบียน FCA

ผู้ลงทะเบียนจะมีข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์ที่อยู่ในการควบคุมของ FCA สถานะของบริษัทจะต้องเป็น “ได้รับการอนุญาต” หรือ “ได้รับการอนุญาตจาก EEA” (ไม่ใช่ลงทะเบียน)

หากโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ไม่ปรากฏว่าลงทะเบียนแต่ได้อ้างว่าลงทะเบียน ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ FCA โทร: 0800 111 6768

ควรหลีกเลี่ยงบริษัทและบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

FCA: http://www.fca.org.uk/consumers/protect-yourself/unauthorised-firms/unauthorised-firms-to-avoid

หน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ

http://www.fca.org.uk/consumers/protect-yourself/unauthorised-firms/foreign-warnings